Legemiljøer til energiske sociale lege

Elastico

Legemiljøer til energiske og aktive bevægelser og sociale lege for børn fra 8 til 12 år. / offentlige uovervågede arealer.

Modulo Più

Et stort udvalg af legemuligheder: bevægelse, materialer, sociale lege, rolle- og fantasilege. Til specifikke udviklingstrin hos børn fra 1 til 12/14 år. / offent- lige uovervågede arealer.

Udstyr til udendørs sportsaktiviteter

Sporti

Udendørs møbler, udstyr og arealer til lege med regler samt uformelle sportsaktiviteter.
Alder fra 8 og op. / offentlige uovervågede arealer.

Legeredskaber til udforskning og opdagelse

Gardenia

Legeredskaber og -arealer til udforskning, opdagelse, ung videnskab, natur, rollelege og sociale lege. Understøtter det tidlige skolepensum.
Alder fra 0 til 8 år.
Overvågede omgivelser - skoler, centre for mindre børn, legegrupper.

Togo farvestrålende legeredskaber

Togo

Farvestrålende legeredskaber til bevægelse, fantasi, udforskning, rollelege samt sanseoplevelser.
Børn fra 1 til 8 år / offentlige uovervågede arealer.